Przejdź do treści

Jakie są stopnie nurkowe?

nurkowanie

Płetwonurkowie, którzy mają już podstawowe szkolenia z nurkowania za sobą, mogą rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę na kursach specjalistycznych. Dla nurków, którzy ukończyli przynajmniej stopień KDP/CMAS (P1) przewidziano takie specjalizacje jak płetwonurek nocny (PNO), nawigator (PNA), eksplorator (PE), w skafandrze suchym (PSS), czy nitroksowy (PN1).

Wszystko o stopniach nurkowych

nurkowanieSpecjalizację nurka nitroksowego można później poszerzyć do poziomu zaawansowanego (PN2), a następnie możliwe jest zdobycie specjalizacji płetwonurka w zestawie butlowym (PZB). Stopień płetwonurka eksploratora można poszerzyć o stopień płetwonurka poszukiwacza-wydobywcy (PPW). Jeśli chodzi o profesjonalne kursy i szkolenia nurkowe – Poznań to miasto, w którym działa szkoła nurkowa umożliwiająca zdobycie zarówno standardowych stopni nurkowych, jak i specjalistycznych. Jeśli chodzi o standardowe stopnie to rozpoczyna je KDP/CMAS * (P1), dzięki któremu nurek jest zdolny do bezpiecznego nurkowania turystycznego wraz z partnerem nurkowym na głębokości do 20m i posiada on podstawową wiedzę i umiejętności. By móc przystąpić do kursu trzeba mieć ukończone 14 lat i posiadać oświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań. Kolejny stopień KDP/CMAS ** (P2) umożliwia nurkowanie bezdekompresyjne na dużych głębokościach osiągających 40m wraz z osobami o takich samych lub wyższych umiejętnościach.

nauka nurkowaniaPłetwonurek, która ukończy kurs, zdobywa uprawnienia do ratownictwa podwodnego oraz nadwodnego. Osoba kończąca kurs posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby być ratownikiem nurkowym. By przystąpić do kursu, uczestnik musi mieć ukończone 16 lat, oraz również posiadać zaświadczenie lekarskie. Ponadto osoba chcąca wziąć udział w kursie, musi mieć poza stopniem P1, także stopnie PNO, PNA, PE oraz 5 nurkowań stażowych po kursie PE. KDP/CMAS *** (P3) to już kurs zawodowy, który otwiera przed nurkami możliwości pracy w bazie nurkowej, jako przewodnik. Osoba po takim kursie potrafi zarządzać nurkowaniami, ma kwalifikacje do dbania o ludzi na różnego rodzaju wyjazdach nurkowych oraz stanowi wsparcie dla instruktorów. Po kursie można kierować zespołem płetwonurków i organizować wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą.

Osoba, która zyskała stopień P3 może odbywać nurkowania do 50m wraz z partnerem nurkowym. Najwyższy stopień to KDP/CMAS **** (P4), który świadczy o ogromnym doświadczeniu płetwonurka. Osoba kończąca kurs ma możliwość organizowania zaawansowanych imprez nurkowych, różnego rodzaju obozów czy ekspedycji. Płetwonurek może także kierować zespołem płetwonurków.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej wejdź na stronę www.arcodive.pl!